קורס עסק משלי


logoBottom

חונכות עסקית אישית

logoBottom2

הפרויקט בתמיכה של קרן אריה יהודה ישראל

arye

 

topBrownWide 

 
כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק החדש, בנתה אישית מערכת מקצועית המלווה את כל שלבי פתיחת העסק. מודל זה הוא ייחודי !
 

חונכים מתוך הצוות הקבוע של אישית מלווים את הבוגרת בכל שלבי פתיחת העסק וביסוסו: החל מהכנת תכנית עסקית, דרך תפעול וניהול פיננסי נכונים, מיתוג שיווק והתאמה לתנאי השוק החדש.


תכנית החונכות והיקפה מעוצבים על ידי צוות אישית בהתאם ליזמת ותחום העסק שנבחר.


מחיר החונכות מסובסד!

 

ייעוץ משפטי – שירות חדש!

 

אישית נותנת לבוגרות ייעוץ משפטי בהקשר העסקי – במחיר סמלי!

 

 
Design by: www.rotemdesign.com    |     Built by: www.aluftec.co.il